اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی : - پست الکترنیکی : -
شماره تلفن همراه : 09306029573 کد ملی : -
دریافت خبرنامه : خیر شماره کارت بانکی -
ویرایش اطلاعات
آخرین سفارش های من
# شماره سفارش تاریخ ثبت سفارش مبلغ قابل پرداخت مبلغ کل عملیات پرداخت جزییات
۱ ۶۰۵۳۴۴۲۴۰۳۱۲ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت شده
۲ ۶۰۵۱۸۴۲۸۷۴۵۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان پرداخت شده
۳ ۶۰۴۵۶۴۲۶۸۰۷۱ ۱۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۰,۹۵۹,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۵۹,۰۰۰ تومان پرداخت شده
۴ ۶۰۳۶۳۴۲۳۰۱۶۷ ۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۵,۰۲۳,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۲۳,۰۰۰ تومان پرداخت شده
۵ ۶۰۳۶۳۴۲۳۰۱۰۰ ۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت شده
۶ ۶۰۳۶۳۴۲۳۰۰۱۱ ۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت شده
۷ ۶۰۳۶۲۴۲۲۹۲۸۷ ۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان لغو شده
۸ ۶۰۳۶۲۴۲۲۷۲۸۶ ۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان لغو شده
۹ ۶۰۳۶۲۴۲۲۶۸۹۶ ۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان لغو شده
۱۰ ۶۰۳۶۲۴۲۲۶۸۲۶ ۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان لغو شده